fbpx

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie  Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski ,,Dom Nadziei,, powstało w 2001 roku. Za główny cel postawiło sobie wsparcie rodzin w kompleksowej opiece nad dziećmi z różnorodną niepełnosprawnością od urodzenia po godne dorosłe życie. Od początku ważnym celem było także wspieranie rodziców i zdrowego rodzeństwa. Te cele są realizowane poprzez wyszukiwanie i udostępnianie informacji o instytucjach i placówkach pomocy, metodach terapii i rehabilitacji ,czy spotkaniach ze specjalistami różnych dziedzin. Istotną częścią działalności stowarzyszenia
są okolicznościowe spotkania integracyjne,  wspólne kolędowania, zabawy, wycieczki Spotkania
te są okazją do wymiany doświadczeń i ,, złapania oddechu ,, w trudach codzienności.