fbpx

Ogród sześciu zmysłow

W ramach projektu Ogród Sześciu Zmysłów realizowane są zajęcia grupowe takie jak logorytmika, zajęcia teatralne, taneczne, gospodarstwo domowe, arterapia, animaloterapia, zabawy z językiem angielskim i trening umiejętności społecznych.

BIURO PROJEKTU os. Zgody 4B

ZADANIE:

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Ogród Sześciu Zmysłów” umowa nr ZZO/000374/06/D z dnia 27.05.2021 r.

Wartość projektu:70 080,00 Źródło finansowania: PFRON

ilość beneficjentów, którym udzielono wsparcie: 40 osób

okres realizacji zadania: 01.04.2021-31.03.2024

Realizowane formy wsparcia:

  • arterapia
  • zajęcia teatralne
  • zabawy z językiem angielskim
  • trening umiejętności społecznych
  • logorytmika
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia gospodarstwa domowego
  • animaloterapię

Opis projektu

Uczestnicy nie tylko rozwijają swoje talenty i umiejętności, ale mają także możliwość współpracy w grupie rówieśniczej i przygotowania się do życia w społeczeństwie. Działalność wspiera finansowo PFRON i liczne grono sponsorów i darczyńców. Projekt ma na celu zwiększenie wrażliwości i wiedzy poznawczej, a także naukę (bądź poszerzenie i utrwalenie) umiejętności właściwego odbioru komunikatów płynących z otoczenia poprzez uaktywnienie poznawania świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, mową (bądź jej alternatywnymi formami komunikacyjnymi), dotykiem, poczuciem równowagi. Projekt realizowany poprzez grupowe zajęcia terapeutyczno-artystyczne realizowane w małych grupach wiekowych przez wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych i pedagogów specjalnych. Zajęcia realizowane są w grupach tematycznych: logorytmikę, arteterapię, zajęcia gospodarstwa domowego (kulinarne), zajęcia taneczne, teatralne, zabawy z językiem angielskim, animaloterapię, trening umiejętności społecznych. Programy opracowane tak, aby aktywizowały wszystkich uczestników każdego „zespołu tematycznego” do aktywności indywidualnej i zespołowej. Zakłada się, iż beneficjenci mogą brać udział we wszystkich lub tylko w wybranych formach zajęć objętych projektem.

Harmonogram zajęĆ

Dzienny harmonogram wakacyjny

Zdjecia