Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski DOM NADZIEI

os.Zgody 4B
Kraków
Małopolskie
31-949
Polska

stow.domnadziei.krakow@gmail.com

tel. 12 685 50 07,  kom. 694 742 977

Status Organizacji Pożytku Publicznego
(Rejestr Min. Pracy i Polit. Społ.: 56149)

Nr KRS 0000056149

Konto:
Santander Consumer Bank
15 1090 0088 0000 0001 4790 4281

Zarząd:
Prezes – Renata Biernacik  tel.694 742 977
Wiceprezes – Anna-M. Słupczyńska  tel.606-736-241
Skarbnik – Marta Flak  tel.507 532 876
Sekretarz – Katarzyna Niegowska  tel. 698 205-245
Członkowie:
Jan Kiełbiowski
Mirosław Krawczyk

Placówki:
1. OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY SDN
    (terapia indywidualna)
os. Zgody 4B
31-949 Kraków
tel. 12 685 50 07

Koordynator: Renata Biernacik
Kontakt, informacje i zapisy:
tel: 694 742 977

2. OGRÓD SZEŚCIU ZMYSŁÓW  SDN
    (terapia grupowa)
os. Zgody 4B
31-949 Kraków
te. 12 685 50 07

Koordynator: Anna-M. Słupczyńska
Kontakt, informacje, zapisy:
tel.606 736 241