Podziękowanie za 1%

Wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku za rok 2018  na rzecz naszego Stowarzyszenia
składamy gorące podziękowania.

Cała kwota zostanie przeznaczone na realizację celów statutowych,
w tym prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego „Domu Nadziei”