KOMUNIKAT WAKACYJNY

Od dnia 20 lipca do 14 sierpnia 2020 Ośrodek SDN będzie czynny od pon. do piątku w godzinach 9.00-14.00, realizując w tym czasie wybrane zajęcia indywidualne i grupowe  w ramach tzw. Wakacyjnego Bloku Zajęciowego.
Ze względu na sezon wakacyjno-urlopowy w lipcu i sierpniu zajęcia  w innych godzinach realizowane będą  jedynie po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu obecności z terapeutą prowadzącym.
Uwaga: W drugiej połowie sierpnia – planowana jest konserwatorska przerwa techniczna  . Wznowienie zajęć od września 2020.