Harmonogram zajęć

Od poniedziałku 26-go października zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się wg stałego planu
za wyj. arteterapii i zajęć teatralnych, które będą do odwołania realizowane zdalnie w Domowej Akademii na fb.


KOMUNIKAT
Informujemy, że zarówno liczba beneficjentów jak i liczba godzin przeznaczonych na poszczególne formy TERAPII INDYWIDUALNYCH  jest ściśle określona i wynika z limitów ujętych w umowie z PFRON na prowadzenie przez SDN Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego  oraz  otrzymanych  na jej podstawie środków finansowych.
Dni i godziny pracy terapeutów SDN wynikają natomiast z ich deklaracji czasowych oraz dostępności sal do zajęć w siedzibie SDN. 
Tym samym nie jesteśmy w stanie zagwarantować możliwości dowolnego wyboru dnia, godziny i konkretnego terapeuty na daną formę zajęć.

Obecnie nie posiadamy juź wolnych terminów na zajęcia indywidualne rehabilitacyjne, pedagogiczne i logopedyczne.
Na zajęcia z psychologiem wolne terminy: wtorek
(tel.694 742 977)
Ewentualne zgłoszenia chętnych  do udziału w tych formach zajęciach przyjmowane są wyłącznie na listę rezerwową.

Zajęcia grupowe
zgłoszenia uczestnictwa pod nr tel. 606 736 241 lub  mailowo: stow.domnadziei.krakow@gmail.com
Ilość miejsc w grupach ograniczona
Przypominamy:
Powrót na zajęcia stacjonarne łączy się z AKCEPTACJĄ  NOWYCH WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
.

Obowiązujące procedury dostępne są w zakładce AKTUALNOŚCI
Zajęcia realizowane do tej pory w formie on-line mogą zostać utrzymane dla tych beneficjentów, którzy z różnych powodów nie powrócą na razie na zajęcia stacjonarne.

Oferujemy:

zajęcia indywidualne  
(Projekt: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny  SDN )

– zajęcia logopedyczne
– pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
– konsultacje psychologiczne
– rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)

zajęcia grupowe
 
(Projekt:„Ogród Sześciu Zmysłów”)
 
ARTETERAPIA –  zdalnie
poniedziałki godz. 16.00
prow. Iwona Król-Mazur

LOGORYTMIKA – 
środy: godz. 15.00, 16.00 i 17.00 (grupy wiekowe od najmłodszej)
prow. Jolanta Trzos-Frankowska i Marzena Suder-Kunicka

GOSPODARSTWO DOMOWE
piątki godz. 16.00 , 17.00 i 18.00
prow. Iwona Król-Mazur i Monika Romańczuk

TANIEC 
czwartki godz. 16.00 i 17.00
prow. Jan Maciejczyk

ZAJĘCIA TEATRALNE  zdalnie
poniedziałki godz. 17.00 i 18.00
prow. Iwona Król-Mazur, Beata Roman-Pietras

ANIMALOTERAPIA – (alpaki) 
prow. Beata Rosińska
miejsce: Ośrodek „Coniraya-Hodowla Alpak” Sieborowice – dojazd we własnym zakresie
Zgłoszenia udziału telefonicznie: 691 533 509
terminy ustalane każdorazowo.  Najbliższe: 22 października o 16.30 ODWOŁANE

ZAJ. POŁĄCZONE Z NAUKĄ J. ANG.(program własny SDN) –
wtorki godz.16.00 i 17.00
prow. Monika Romańczuk i Bernadeta Długosz

ZAJĘCIA OBU PROJEKTÓW FINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW PFRON


Odrabianie nieobecności na zajęciach –   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą. 
 
INFORMUJEMY – PRZYPOMINAMY
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO ! orzeczenia o niepełnosprawności

(kserokopię orzeczenia należy  dostarczyć przed pierwszymi zajęciami) oraz akceptacja zasad na jakich prowadzone są zajęcia w SDN (regulamin do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia)
 
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
zajęcia indywidualne : tel. 694 742 977 (Koordynator pracy Ośrodka – Renata Biernacik)
zajęcia grupowe: tel. 606 736 241 ( „Ogród Sześciu Zmysłów” – Anna-M. Słupczyńska)
– prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !