Harmonogram zajęć

KOMUNIKAT
W okresie ferii zimowych ( czyli m. 25 stycznia  a  9 lutego 2020 ) odbywać się będą wyłącznie zajęcia indywidualne i grupowe potwierdzone wzajemnie przez terapeutów i uczestników.
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie ew. nieobecności!
Do zajęć wg dotychczasowego harmonogramu wracamy 10-go lutego 2020 roku.

Przypominamy, że podstawą przyjęcia na zajęcia (indywidualne i grupowe) jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Informujemy równocześnie, że zarówno ilość uczestników jak i ilość godzin terapeutycznych w naszej ofercie jest ograniczona.  

Oferujemy:

zajęcia indywidualne  
(Projekt: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny  SDN )

– zajęcia logopedyczne
– pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
– konsultacje psychologiczne
– rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)

zajęcia grupowe
 
(Projekt:„Ogród Sześciu Zmysłów”  )

ARTETERAPIA

poniedziałki godz. 15.00 i 16.00 W okresie ferii zimowych zajęcia zawieszone
prow. Iwona Król-Mazur

LOGORYTMIKA 

środy, godz. 15.00, 16.00 i 17.00 (grupy wiekowe) W okresie ferii 2020 zajęcia zawieszone
prow. Jolanta Trzos-Frankowska i Marzena Suder-Kunicka

GOSPODARSTWO DOMOWE

 piątki godz. 16.00 i 17.00
prow. Iwona Król-Mazur i Monika Romańczuk

TANIEC  Następne zajęcia 6-go  lutego

czwartki godz. 17.00
prow. Jan Maciejczyk

ZAJĘCIA TEATRALNE  W okresie ferii zajęci zawieszone

poniedziałki godz. 17.00
prow. Iwona Król-Mazur, Beata Roman-Pietras

ANIMALOTERAPIA – (alpaki) 
zajęcia przygotowujące do spotkań z alpakami w poniedziałki o 18.00

– terminy wyjazdów ustalane każdorazowo z wyprzedzeniem
Najbliższy: 26 stycznia godz.10.30
prow. Beata Rosińska
miejsce: Ośrodek „Coniraya” – dojazd we własnym zakresie
 
ZAJ.POŁĄCZONE Z NAUKĄ J. ANG.(program własny SDN) 
wtorki godz. 16.00 i 17.00
prow. Monika Romańczuk i Bernadeta Długosz

ZAJĘCIA OBU PROJEKTÓW FINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW PFRON


Odrabianie nieobecności na zajęciach –   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą. 
 
INFORMUJEMY – PRZYPOMINAMY
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO ! orzeczenia o niepełnosprawności

(kserokopię orzeczenia należy  dostarczyć przed pierwszymi zajęciami) oraz akceptacja zasad na jakich prowadzone są zajęcia w SDN (regulamin do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia)
 
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
zajęcia indywidualne : tel. 694 742 977 (Koordynator pracy Ośrodka – Renata Biernacik)
zajęcia grupowe: tel. 606 736 241 ( „Ogród Sześciu Zmysłów” – Anna-M. Słupczyńska)
– prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !