Harmonogram zajęć

KOMUNIKAT
Od dnia 20 lipca do 14 sierpnia 2020 Ośrodek SDN będzie czynny od pon. do piątku w godzinach 9.00-14.00, realizując w tym czasie wybrane zajęcia indywidualne i grupowe  w ramach tzw.Wakacyjnego Bloku Zajęciowego.
Ze względu na sezon wakacyjno-urlopowy w lipcu i sierpniu zajęcia  w innych godzinach realizowane będą  jedynie po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu obecności z terapeutą prowadzącym.
Uwaga: W drugiej połowie sierpnia – planowana jest konserwatorska przerwa techniczna w działalności . Wznowienie zajęć od września 2020.


Przypominamy:
Powrót na zajęcia stacjonarne łączy się z AKCEPTACJĄ  NOWYCH WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA
.

Obowiązujące procedury dostępne są w zakładce AKTUALNOŚCI
Zajęcia realizowane do tej pory w formie on-line zostają utrzymane dla tych beneficjentów, którzy z różnych powodów nie powrócą na razie na zajęcia stacjonarne.

Oferujemy:

zajęcia indywidualne  
(Projekt: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny  SDN )

– zajęcia logopedyczne
– pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
– konsultacje psychologiczne
– rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)

zajęcia grupowe
 
(Projekt:„Ogród Sześciu Zmysłów”)
ARTETERAPIA 
prow. Iwona Król-Mazur

LOGORYTMIKA – 
prow. Jolanta Trzos-Frankowska i Marzena Suder-Kunicka

GOSPODARSTWO DOMOWE
prow. Iwona Król-Mazur i Monika Romańczuk

TANIEC 
prow. Jan Maciejczyk

ZAJĘCIA TEATRALNE
prow. Iwona Król-Mazur, Beata Roman-Pietras

ANIMALOTERAPIA – (alpaki) 
prow. Beata Rosińska
miejsce: Ośrodek „Coniraya-Hodowla Alpak” Sieborowice – dojazd we własnym zakresie
Zgłoszenia udziału telefonicznie: 691 533 509
terminy ustalane każdorazowo. Najbliższe zajęcia 9 lipca (czwartek) godz.10.30

ZAJ.POŁĄCZONE Z NAUKĄ J. ANG.(program własny SDN) –
prow. Monika Romańczuk i Bernadeta Długosz

ZAJĘCIA OBU PROJEKTÓW FINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW PFRON


Odrabianie nieobecności na zajęciach –   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą. 
 
INFORMUJEMY – PRZYPOMINAMY
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO ! orzeczenia o niepełnosprawności

(kserokopię orzeczenia należy  dostarczyć przed pierwszymi zajęciami) oraz akceptacja zasad na jakich prowadzone są zajęcia w SDN (regulamin do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia)
 
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
zajęcia indywidualne : tel. 694 742 977 (Koordynator pracy Ośrodka – Renata Biernacik)
zajęcia grupowe: tel. 606 736 241 ( „Ogród Sześciu Zmysłów” – Anna-M. Słupczyńska)
– prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !