– POMOC dla niepełnosprawnych w czasie epidemii

1️⃣0️⃣ FAKTÓW o wsparciu osób z niepełnosprawnościami podczas epidemii:
1️⃣ Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. życia
2️⃣ Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych
3️⃣ Nowe świadczenie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4️⃣ Orzecznictwo. Przedłużenie uprawnień i wypłata świadczeń
5️⃣ Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności
6️⃣ Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa
7️⃣ Utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w Zakładach Aktywności Zawodowej
8️⃣ Zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
9️⃣ Zapewnienie ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów i Klubów Integracji Społecznej
🔟 Zasiłek integracyjny bez zmian