Podziękowanie

Organizatorom aukcji na rzecz  „Domu Nadziei”,
przeprowadzonej na Królewsko-Noworocznym Balu Bractwa Kurkowego,
darczyńcom cennych przedmiotów i ich hojnym nabywcom
– składamy najserdeczniejsze podziękowania !

Zadeklarowana suma wpłat to ponad 55.000 złotych !

Zapewniamy, że te wszystkie środki, pozyskane dzięki wspaniałomyślności Państwa, zostaną w całości przeznaczone na wsparcie wielokierunkowej terapii naszych podopiecznych – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  uczestniczącej w zajęciach  prowadzonych przez nasze  Stowarzyszenie.