Oferta dla szkół

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

„Podaruj chwilę – widzieć rękami, słyszeć oczami…”

 

„Podaruj chwilę – widzieć rękami, słyszeć oczami…” – to cykl 7 spotkań przybliżający dzieciom temat niepełnosprawności oraz uświadamiający posiadanie i funkcjonowanie zdrowych, sprawnych zmysłów.

Celem spotkań jest kształtowanie u dzieci otwartej i tolerancyjnej postawy
wobec osób z różną niepełnosprawnością.

 Zajęcia kształtują aktywność, inicjatywę dzieci wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych oraz kształtują postawę empatyczną, altruistyczną. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość doświadczać trudności wynikających z dysfunkcji sensorycznych, motorycznych.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, zabaw ograniczających możliwości ruchowe i zmysłowe, uświadamiają nie tylko trudności wynikające z tych ograniczeń lecz budzą świadomość własnej sprawności, zdrowia, posiadanych możliwości wielozmysłowego odbioru rzeczywistości. Spotkania są też formą edukacji prozdrowotnej.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

  1. „WIDZĘ – DOSTRZEGAM”

Zajęcia aktywizujące zmysł wzroku i przybliżające trudności osób z niedowidzeniem i niewidzeniem.

 

  1. „SŁYSZĘ – SŁUCHAM”

Zajęcia aktywizujące zmysł słuchu, przybliżające trudności osób niedosłyszących, niesłyszących.

 

  1. „MÓWIĘ  –  POROZUMIEWAM SIĘ ”

Mowa ciała, znaki, gesty, słowa. Niewerbalne metody porozumiewania się. Zajęcia z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i przybliżające trudności osób niemówiących.

 

  1. „DOTYKAM – CZUJĘ”

Zajęcia aktywizujące zmysł dotyku, przybliżające trudności osób z zaburzeniami tego zmysłu.

 

  1. „STOJĘ  –  RÓWNOWAŻĘ”

Zajęcia aktywizujące zmysł równowagi, przybliżające trudności osób z zaburzeniami tego zmysłu.

 

  1. „PORUSZAM SIĘ  – WSPIERAM”

Zajęcia z wykorzystaniem pomocy do rehabilitacji ruchowej i przybliżające trudności osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

  1. „POMAGAM – ROZUMIEM”

Zajęcia podsumowujące różne rodzaje niepełnosprawności i dysfunkcji. Zasady dobrego wychowania w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

 

Dzięki programowi „Podaruj chwilę – widzieć rękami, słyszeć oczami…, tolerancja, akceptacja dla osób i sytuacji trudniejszych, kształtowana jest już w okresie  wczesnoszkolnym. Integracja w tym wieku przynosi najbardziej pozytywne rezultaty i daje możliwość modelowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności już od dzieciństwa.

Program skierowany jest do dzieci w wieku 6 do 12 lat.

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o kontakt telefoniczny 
w celu ustalenia terminu i omówienia szczegółów dotyczących realizacji

Koordynator programu tel. 513 049 442