KOMUNIKAT dot. zajęć w SDN

KOMUNIKAT
Informujemy, że zarówno liczba beneficjentów jak i liczba godzin przeznaczonych na poszczególne formy TERAPII INDYWIDUALNYCH  jest ściśle określona i wynika z limitów ujętych w umowie z PFRON na prowadzenie przez SDN Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego  oraz  otrzymanych  na jej podstawie środków finansowych.
Dni i godziny pracy terapeutów SDN wynikają natomiast z ich deklaracji czasowych oraz dostępności sal do zajęć w siedzibie SDN. 
Tym samym nie jesteśmy w stanie zagwarantować możliwości dowolnego wyboru dnia, godziny i konkretnego terapeuty na daną formę zajęć.
Powyższe dotyczy również zajęć grupowych realizowanych w programie „Ogród Sześciu Zmysłów”.

Szczegóły w zakładce:  Harmonogram zajęć