Warto wiedzieć

Tutaj znajdziesz różne informacje, które mogą okazać się przydatne Twojemu dziecku i Twojej rodzinie.
Możesz także – korzystając z zakładki kontakt – podzielić się  swoją wiedzą  i opiniami w różnych sprawach, jeżeli uznasz, że mogą one pomóc innym.
Przesłane informacje zamieścimy na tej stronie.

WASZE OPINIE 
Już po wakacjach, ale  wraz z nowym rokiem nadejdzie kolejny okres składania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przez PFRON.
W zwiazku z tym, w zakładce „opinie” przedstawiamy dwie nowe, przesłane do nas oceny Ośrodków Wczasowo-Rehabilitacyjnych.
Mamy nadzieję, że  pomogą one  dokonać trafnego wyboru i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek wynikających
z  licznych rozbiezności między opisem  ofert na  stronach internetowych i  w folderach , a stanem faktycznym.
Z autorką przedstawionych opisów – w razie pytań – można skontaktowac się mailowo: trybania@gmail.com

Zachęcamy kolejne osoby  do  podzielenia się swoimi refleksjami.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZY …
W nawiązaniu do spotkania poświęconego prawnym i etycznym aspektom
ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych
podajemy link do  polecanego artykułu omawiającego ten temat :

kliknij wybrany :

1. Sprawni w prawie  zeszyt  nr 19/20
(ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną)