Harmonogram zajęć

KOMUNIKAT
W okresie wakacyjnym
zajęcia prowadzone są wg harmonogramów indywidualnie ustalanych z terapeutami prowadzącymi  oraz  w wakacyjnym bloku zajęciowym (19 lipca – 14 sierpnia)

Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o stały kontakt z terapeutami prowadzącymi i potwierdzanie udziału w zajęciach stacjonarnych lub wcześniejsze zgłaszanie ew. nieobecności.
Równocześnie przypominamy, że – po wcześniejszym uzgodnieniu – nadal  istnieje możliwość zamiany wielu zajęć stacjonarnych na zajęcia prowadzone zdalnie.

TELEFONICZNY DYŻUR PSYCHOLOGA SDN:
Urszula Węgrzyk , tel. 660 661 031
piątki: godz. 12.00 – 15.00

Informujemy, że zarówno liczba beneficjentów jak i liczba godzin przeznaczonych na poszczególne formy TERAPII INDYWIDUALNYCH  jest ściśle określona i wynika z limitów ujętych w umowie z PFRON na prowadzenie przez SDN Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego  oraz  otrzymanych  na jej podstawie środków finansowych.
Dni i godziny pracy terapeutów SDN wynikają natomiast z ich deklaracji czasowych oraz dostępności sal do zajęć w siedzibie SDN. 
Tym samym nie jesteśmy w stanie zagwarantować możliwości dowolnego wyboru dnia, godziny i konkretnego terapeuty na daną formę zajęć.

Zajęcia grupowe
zgłoszenia uczestnictwa pod nr tel.  lub  mailowo: stow.domnadziei.krakow@gmail.com
Ilość miejsc w grupach ograniczona
Przypominamy:
Udział w zajęciach stacjonarnych łączy się z AKCEPTACJĄ  WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WPROWADZONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA 
COVID

Obowiązujące procedury dostępne są w zakładce AKTUALNOŚCI
Zajęcia realizowane do tej pory w formie on-line mogą zostać utrzymane dla tych beneficjentów, którzy z różnych powodów nie powrócą na razie na zajęcia stacjonarne.

 

Oferujemy:

zajęcia indywidualne  
(Projekt: Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny  SDN )

– zajęcia logopedyczne
– pedagogiczne (w tym pomoc w nauce)
– konsultacje psychologiczne
– rehabilitacja  (w tym masaż i hydromasaż)

zajęcia grupowe
 
(Projekt:„Ogród Sześciu Zmysłów”)
 
ARTETERAPIA
poniedziałki godz. 16.00
prow. Iwona Król-Mazur
 
ZABAWY Z  J. ANGIELSKIM
wtorki godz.16.00 i 17.00
prow. Monika Romańczuk i Bernadeta Długosz

LOGORYTMIKA – 
środy: godz. 15.00, 16.00 i 17.00 (grupy wiekowe od najmłodszej)
prow. Jolanta Trzos-Frankowska i Marzena Suder-Kunicka

GOSPODARSTWO DOMOWE
piątki godz. 16.00 , 17.00 i 18.00
prow. Iwona Król-Mazur i Monika Romańczuk

TANIEC 
czwartki godz. 16.00 i 17.00
prow. Jan Maciejczyk

ZAJĘCIA TEATRALNE  zdalnie
poniedziałki godz. 17.00 i 18.00
prow. Iwona Król-Mazur, Beata Roman-Pietras

ANIMALOTERAPIA – (alpaki) 
prow. Beata Rosińska
miejsce: Ośrodek „Coniraya-Hodowla Alpak” Sieborowice – dojazd we własnym zakresie
Zgłoszenia udziału telefonicznie: 691 533 509
terminy ustalane każdorazowo.


ZAJĘCIA OBU PROJEKTÓW FINANSOWANE SĄ ZE ŚRODKÓW PFRON


Odrabianie nieobecności na zajęciach –   po indywidualnym ustaleniu terminu z terapeutą. 
 
INFORMUJEMY – PRZYPOMINAMY
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie  w godzinach popołudniowych
Warunkiem uczestnictwa  jest posiadanie AKTUALNEGO ! orzeczenia o niepełnosprawności

(kserokopię orzeczenia należy  dostarczyć przed pierwszymi zajęciami) oraz akceptacja zasad na jakich prowadzone są zajęcia w SDN (regulamin do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia)
 
ZGŁOSZENIA I ZAPISY
tel. 694 742 977 Koordynator – Renata Biernacik
– prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych !