O nas

Stowarzyszenie  „DOM NADZIEI” powstało z inicjatywy rodziców i  – podobnie jak wiele innych tego typu zrzeszeń –  wiązało się z nową  dla wielu rodzin sytuacją życiową jakim były narodziny niepełnosprawnego dziecka i towarzyszące temu  poczucie  bezradności  i zawiedzionych nadziei.

Powstanie Stowarzyszenia   było jednak   także   dowodem niepoddawania się zaistniałej sytuacji.

Grupa inicjatywna  SDN zawiązała się wśród uczestników  obozu terapeutycznego organizowanego w Rabce latem 2000 r. przez krakowski Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej .

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w czerwcu 2001 r.

Pierwszym Prezesem  został    TADEUSZ SZKLARCZYK (zm. 2007 r.), a  Wiceprezesem RENATA JACHER (ob. BIERNACIK)  – pełniąca tę funkcję do dzisiaj.

Pierwsza siedziba SDN mieściła się w gościnnych progach Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej na ul. Półkole w Krakowie, a od 2003 r. do 2008  r. w pomieszczeniach  Samorządowego  Przedszkola nr 100   w Nowej Hucie na os. Uroczym 15.

Głównym celem Stowarzyszenia – ujętym w zapisie Statutu – jest  objęcie kompleksową opieką (od urodzenia po godne życie dorosłe) dzieci specjalnej troski i ich rodzin, wspieranie się  w trudnych chwilach, wzajemna pomoc , ale także  wspólne przeżywanie radosnego bycia razem.

Służą temu spotkania , wspólnie świętowanie, organizacja dziecięcych zabaw, imprezy integracyjne, wyjazdy , spotkania ze specjalistami, organizowanie konsultacji i działalność Ośrodka SDN

W ciągu ponad 15  lat funkcjonowania SDN  odbyło się niezwykle dużo tego typu imprez.
Te pierwsze,  szczególnie zapamiętane, to m.in:

– obóz terapeutyczny w Rabce w 2001 r.

-„Dwa dni tylko dla siebie” – wyjazd dla mam do Siedlca k/Krzeszowic w 2001 r.

– coroczne  pikniki w Klubie Turystyki Konnej „Tabun” w Krakowie

– bale przebierańców ,  przedstawienia teatralne i wspólne świętowanie „Dnia Dziecka”

– wystawa fotografii  „Ja i moja Rodzina” – Park Jordana, Kraków 2001 (wspólnie z OWPP)

– integracyjna impreza z pokazem sztucznych ogni  w „Alstarze” na ul. Zawiłej w Krakowie 2002 r.

a także :

– wakacje w Białce Tatrzańskiej „U Dziubasów” w 2009 r.

– koncert charytatywny Formacji NEW TANGO BRIDGE w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA –  grudzień 2009

– inauguracja działalności Ośrodka w nowej siedzibie na os. Zgody – kwiecień 2010 r.

– koncert z udziałem młodzieży niepełnosprawnej i gwiazd Opery i Operetki  „Serce za serce” w Nowej Hucie  w czerwcu 2010 r.

– zajęcia Wakacyjnej Świetlicy Integracyjnej corocznie  od 2012 r

– obchody 10-lecia istnienia i działalności SDN

– prezentacje działalności zespołu tanecznego SDN (działającego w ramach zajęć terapeutycznych Ośrodka SDN)

-wielokrotny udział w prezentacjach działalności Organizacji Pozarządowych Krakowa i  Małopolski

-stoiska informacyjne na koncertach charytatywnych (na rzecz SDN)

 

Najważniejszą formą działalności SDN jest prowadzenie powołanego do życia w 2004 r. Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego, którego naczelną ideą jest niesienie specjalistycznej pomocy dzieciom  z problemem niepełnosprawności – niezależnie od członkostwa  rodziny w  Stowarzyszeniu. Stąd – mimo, iż SDN zrzesza niespełna 30 rodzin – opieką terapeutyczną objęło do  dziś ponad 300 (zarejestrowanych) młodych pacjentów , oferując im możliwość uczestnictwa w indywidualnej i grupowej terapii prowadzonej przez  specjalistów (patrz: zakładka „Terapia”)

Stowarzyszenie finansuje swoją działalność poprzez składki członkowskie  oraz – przede wszystkim – pozyskując życzliwość licznych sponsorów, wśród których wymienić należy  m.in. członkinie LIONS CLUB Kraków Bona Sforza, Fundację Stichting Hulp Aan De Allerarmsten In Polen z Holandii  oraz szerokie grono darczyńców indywidualnych (zakładka: „sponsorzy„).
Ośrodek SDN finansowany jest w części dzięki umowie podpisanej z PFRON-em.
Od 2010 r. Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego – i dodatkowo pozyskuje środki na działalność z 1% odpisu podatkowego.

SDN powołało Kapitułę przyznającą honorowe tytuły” Przyjaciela Domu Nadziei ” dla osób i instytucji szczególnie wspierających jego  działalność.

Stowarzyszenie prowadzi własną działalność informacyjno-wydawniczą poprzez druk ulotek, kartek świątecznych, wydawanie(w latach 2001-2003) wewnętrznego biuletynu informacyjnego „NADZIEJA”, kontakt z mediami (artykuły prasowe o działalności, interwencyjne programy telewizyjne), okolicznościowe prezentacje multimedialne propagujące i dokumentujące działalność SDN. W 2003 roku podjęto również próbę stworzenia czasopisma  o zasięgu regionalnym, poświęconego osobom niepełnosprawnym i ich problemom p.n. „Sprawni Niepełnosprawni”.  Projekt jednak  nie doczekał się realizacji  ze względów finansowych, mimo przygotowanego do  druku pierwszego numeru. Popularną formą prezentacji aktualności SDN jest  także Facebook.

B.członek SDN – MAŁGORZATA PANKIEWICZ jest autorką książki „Nieustająca Baśń o Krainie Nadziei” , której  treść osnuta jest na  faktach z życia   „domonadziejowych” dzieci. (Wydawnictwo Pijarów – Kraków 2003)

W 2008 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Stowarzyszenie otrzymało w   użytkowanie  wolnostojący budynek na os. Zgody 4 B – który od tej pory stanowi jego siedzibę. Tutaj także odbywają się zajęcia terapeutyczne.

Od 2005 r. funkcję Prezesa SDN pełni EWA KOŁODZIEJCZYK

 

Jeżeli zainteresowała Cię nasza historia i nasza działalność
– znajdujesz się w podobnej sytuacji życiowej
– szukasz wsparcia
– masz pomysły, które możemy zrealizować wspólnie
– chcesz  włączyć się w naszą pracę na rzecz osób niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY !

Aby uzyskać status członka Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację i ankietę członkowską („pliki do pobrania„)
i przesłać ją na  adres Stowarzyszenia.

Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Statutu Stowarzyszenia („statut„)

Prawa i obowiązki członka SDN określa Rozdział III Statutu

Decyzję o przyjęciu w poczet członów Stowarzyszenia podejmie Zarząd. . Decyzja ta  zostanie przesłana pocztą