KOMUNIKAT dot.1%

UWAGA!
Informujemy, że z przyczyn technicznych do dnia 15-go marca 2020
nie będzie możliwe dokonywanie odpisu 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia w rozliczeniach elektronicznych (e-PIT za 2019).

Potencjalnych darczyńców prosimy – o ile jest to możliwe – o wstrzymanie się z e-rozliczeniem do połowy marca b.r.
Przekazywanie 1% podatku na nasze Stowarzyszenie w rozliczeniu „papierowym” jest cały czas możliwe!
Przepraszamy za utrudnienie!

Strona Główna

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "DOM NADZIEI" Kraków

Rok założenia – 2000, Kraków

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000056149

Stowarzyszenie zrzesza rodziny z dziećmi o orzeczonej niepełnosprawności
fizycznej, intelektualnej i kalectwie sprzężonym

Zgodnie z celami określonymi w Statucie pomaga swoim członkom poprzez wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, organizację spotkań tematycznych, imprezy integracyjne i okolicznościowe, wyjazdy, koncerty charytatywne.

Od 2004 roku prowadzi Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny oferujący bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie specjalistycznej indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej oraz – od 2014 r.-  terapeutyczne zajęcia grupowe  w ramach programu  „Ogród Sześciu Zmysłów”

1 % TWOJEGO PODATKU MOŻE WSPOMÓC NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
Pomyśl o nas wypełniając swój PIT za 2019 r.
Dziękujemy !

Przekaż 1% na DOM NADZIEI