Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski DOM NADZIEI

os.Zgody 4B
Kraków
Małopolskie
31-951
Polska

stow.domnadziei.krakow@gmail.com

tel. 12 685 50 07,  kom. 694 742 977

Status Organizacji Pożytku Publicznego
(Rejestr Min. Pracy i Polit. Społ.: 56149)

Nr KRS 0000056149

Konto:
Millennium Bank S.A.
40 1160 2202 0000 0000 1608 0938

Zarząd:
Prezes – Ewa Kołodziejczyk tel.691 513 755
Wiceprezes – Renata Biernacik tel.694 742 977
Skarbnik – Marta Flak tel.507 532 876
Sekretarz – Anna-M.Słupczyńska tel.606 736 241
Członkowie:
Jan Kiełbiowski
Mirosław Krawczyk

OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY
Stowarzyszenia DOM NADZIEI
os. Zgody 4B
31-951 Kraków
tel. 12 685 50 07

Koordynator: Renata Biernacik
Kontakt, informacje i zapisy:
tel: 694 742 977