– Wspomnienie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Theo Van de Veerdta – wielkiego Przyjaciela „Domu Nadziei”, wieloletniego Prezesa holenderskiej fundacji Stichting Hulp Aan de Allerarmsten in Polen.

Dzięki Jego zaangażowaniu i życzliwości kierowana przez Niego Fundacja przez lata wspierała nasze Stowarzyszenie, przyczyniając się m.in.do pozyskania,wyposażenia i uruchomienia zarówno pierwszej siedziby Ośrodka, jak i wspierając nas w remoncie i utrzymaniu obecnej.

To dzięki Niemu w każdej sytuacji mogliśmy liczyć na pomoc naszych holenderskich przyjaciół.

Drogi Theo,
zawsze będziemy o Tobie pamiętać, wdzięczni za wszystko co dla nas zrobiłeś!

R.I.P.

– SZCZEGÓŁOWE zasady dofinansowania za przerwę w rehabilitacji (procedura wnioskowania)

UWAGA: zamieszczamy odpowiedź na często zadawane pytanie
(źródło: Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)

Pytanie: Jeżeli zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy, ale beneficjent korzysta ze wsparcia raz na tydzień lub raz na miesiąc również może składać wniosek w ramach modułu III?

Odpowiedź: Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.

 

Informacje zamieszczone poniżej otrzymaliśmy z MOPS

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę wiele pytań dotyczących składania wniosków w ramach programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przesyłam Państwu materiał do wykorzystania.

Link do strony z instrukcją jak złożyć wniosek:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo

Link do strony SOW – m.in. pytania i odpowiedzi!https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

 

Gdzie złożyć wniosek_informacj prasowa_skrót

 

Pełny tekst procedury:


   

– DYŻUR PSYCHOLOGICZNY w SDN

Informujemy, że uruchomiliśmy DYŻUR  psychologa SDN dla wszystkich naszych Rodzin, które czują potrzebę skonsultowania się w związku z zaistniałą sytuacją i  pojawiającymi się problemami.

Psycholog SDN – Krystian Fatuła jest do Państwa dyspozycji w trakcie dyżuru telefonicznego
w każdy poniedziałek w godzinach 12.00-15.00
i wtorek od 15.00 – 18.00

Ze względów organizacyjnych – chęć przeprowadzenia rozmowy prosimy zgłosić w bezpośrednim mailu: kryfat@gmail.com, podając swój nr telefonu.

– Obowiązek noszenia maseczek? – wyjaśnienie

Czy osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną muszą nosić maseczki

➡️ Maseczek nie muszą nosić osoby z różnymi niepełnosprawnościami ❗️
Obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie stosuje się wobec osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

‼️Oznacza to, że osoby z autyzmem lub z niepełnosprawnością intelektualną nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Co oczywiście nie oznacza, że nie mogą tego robić. Co ważne, takie osoby i ich opiekunowie nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia o stanie zdrowia w razie kontroli.

– WSPARCIE finansowe PFRON w przerwanej rehabilitacji z powodu pandemii

Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

– Orzeczenie o niepełnosprawności w okresie pandemii KOMUNIKAT rządowy

KOMUNIKAT
klikając w poniższy link znajdziecie Państwo aktualne informacje o zasadach przyznawania orzeczenia o niepełnosprawności w okresie pandemii koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa–krok-po-kroku?fbclid=IwAR0PInFs5jc7Ba0odfb0gIn5hc6J1x-RkvPIoULIY639ZwQ4hP1u4epZFX4

– POMOC dla niepełnosprawnych w czasie epidemii

1️⃣0️⃣ FAKTÓW o wsparciu osób z niepełnosprawnościami podczas epidemii:
1️⃣ Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. życia
2️⃣ Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych
3️⃣ Nowe świadczenie z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4️⃣ Orzecznictwo. Przedłużenie uprawnień i wypłata świadczeń
5️⃣ Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności
6️⃣ Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa
7️⃣ Utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w Zakładach Aktywności Zawodowej
8️⃣ Zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
9️⃣ Zapewnienie ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Centrów i Klubów Integracji Społecznej
🔟 Zasiłek integracyjny bez zmian

– DOMOWA AKADEMIA na start!

W związku z przedłużającą się przerwą w zajęciach proponujemy Rodzicom i Dzieciom skorzystanie z oferty naszej Domowej Akademii Nadziei – czyli propozycji ćwiczeń, zajęć, zabaw ….
Zamieszczamy  je  sukcesywnie na naszej stronie na Facebooku. Kliknij, by przejść:
Dom Nadziei – Facebook

Oferta przygotowywana jest przez terapeutów prowadzących u nas zajęcia grupowe i indywidualne.
„Akademia” ruszyła 27-go marca i będziemy się starać codziennie zamieszczać nowe posty.

Liczymy także na Państwa uwagi i komentarze, polubienia, udostępnienia …
W tych trudnym czasie postarajmy się – mimo wszystko – nie zapominać o sobie i pożytecznie spędzać chwile w domu!
Równocześnie informujemy, że nasi terapeuci służą  pomocą udzielaną w kontakcie telefonicznym.
Można z nami kontaktować się również mailowo: stow.domnadziei.krakow@gmail.com
Jesteśmy z Wami bez względu na okoliczności!