Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "DOM NADZIEI" Kraków

1 % TWOJEGO PODATKU MOŻE WSPOMÓC NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ
Pomyśl o nas wypełniając swój PIT za 2020 r.
Dziękujemy !

Przekaż 1% na DOM NADZIEI

Rok założenia – 2001, Kraków

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000056149

Stowarzyszenie zrzesza rodziny z dziećmi o orzeczonej niepełnosprawności
fizycznej, intelektualnej i kalectwie sprzężonym

Zgodnie z celami określonymi w Statucie pomaga swoim członkom poprzez wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, organizację spotkań tematycznych, imprezy integracyjne i okolicznościowe, wyjazdy, koncerty charytatywne.

Od 2004 roku prowadzi Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny oferujący bezpłatną pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie specjalistycznej indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej oraz od 2014 r. terapeutyczne zajęcia grupowe  w ramach programu  „Ogród Sześciu Zmysłów”